GMAWD News

Sa patuloy na pakikipag-ugnayan ng General Mariano Alvarez Water District (GMAWD) sa lokal na pamahalaan ng Bayan ng General Mariano Alvarez,...

1. Halos 70% ng katawan ng tao ay binubuo ng tubig.
2. Ang malusog na tao ay kayang uminum ng tatlong galon ( 48 Cups ) ng tubig sa isang...

A silver celebration of expertise, proficiency and commitment.
Days had passed so fast and we can only imagine that we have come this far....

Upang mas mapanitili ang kalinisan, kaligtasan at ang patuloy na pagdaloy ng malinis na tubig sa buong bayan ng General Mariano Alvarez, Cavite,...

Isinagawa ang Panunumpa sa Katungkulan ng mga Opisyales (Oath Taking and Induction of Officers) ng General Mariano Alvarez Water District...

Public Announcement

GENERAL MARIANO ALVAREZ WATER DISTRICT (GMAWD) has been audited for the scoope Operation, Maintenance, Treatment and Water Distribution

...

GMAWD Events

Water Matters - ang tema ng nakaraang Water Forum na ginanap sa GMAWD Annex Building noong Abril 15, 2011. Tumalakay ito sa kahalagahan ng...

Naging ganap ang pagsasama ng pitong empleyado ng GMAWD at ng kanilang maybahay nang basbasan sila sa harap ng banal na matrimonya ni Fr. Norris...

Pagninilay-nilay - isang napakahalagang bahagi sa buhay ng tao na may kinalaman sa espiritual na aspeto ang nais mabigyang halaga ng pamunuan ng...

Atletang GMAWD : Kaagapay sa Mayamang Kalikasan, Maunlad na Patubig at Malusog na Pamayanan” ang paksa ng GMAWD Sportsfest 2013 na  pinasimulan...

Ito’y maituturing na pribelehiyo sa mga manggagawa dahil hindi lamang propesyunal na aspeto ng pagkatao ang napauunlad dito maging personal din...


GMA Water District

GMA Water DistrictThe General Mariano Alvarez Water District (GMAWD) was created in 1988 by virtue of SB Resolution No. 30-88 (dated May 24, 1988) and was issued Conditional Certificate of Conformance (CCC No. 393) by LWUA in April 14, 1989. The Board of Directors upon its creation were Concepcion C. Iglesias, Danilo L. Tuatis., Jesus R. Villamartin, Pablo P. Garachico and Engineer Cesario R. Mullet with Mr. Sabrino P. Aranda, General Manager.

The municipality of General Mariano Alvarez (GMA) is situated approximately 42km south of Manila in the province of Cavite. GMA Water District covers a service area of approximately 9.4 square kilometers, and contains twenty seven (27) barangays. The service area is generally residentials and some commercial enterprises.

GMAWD took over the ownership, management and operation of GMA water supply system in 1991 by virtue of the Deed of Donation of six (6) deep wells and appurtenances of the NHA in favor of GMAWD.

Pages