Layunin

L - AYUNING
I  - TAGUYOD
N - G
G - MAWD ANG
K - AKAYAHANG MAGSERBISYO 24 NA
O - RAS NG MALINIS AT MASAGANANG
D - ALOY NG TUBIG