Makabagong Panahon, Makabagong Paraan

Upang   mapabilis at maiangat ang serbisyo sa pag-bill at pagtala sa nakonsu-mong tubig, ang GMAWD ay bumili ng makabagong gadget at gumamit ng program na tinatawag na TUBS (Total Utility Billing System) para sa modernisasyon ng meter reading, billing at collection. Gamit naman ng mga meter reader ang electronic device na tinatawag na IPAQ na kung saan ang mga impormasyon tungkol sa water bill ang nakonsumo, ang due date, ang disconnection date, etc., ay kaagad makikita sa naimprentang resibo.

News Image: