GMAWD Pledge

KAMING OPISYAL AT KAWANI NG GMA WATER DISTRICT AY NANGANGAKO SA PAGBIGAY NG MAHUSAY NA SERBISYO SA MGA MAMAMAYAN NG GENERAL MARIANO ALVAREZ SA PAMAMAGITAN NG:

       . SERBISYONG MATAPAT, MAGALANG AT MAHUSAY;

       . PAGPAPADALOY NG SAPAT, MALINIS, AT LIGTAS NA TUBIG
         PARA SA KALUSUGAN AT KAAYUSAN NG PAMAYANAN;

       . PAGTUGON SA MGA HINIHILING NA SERBISYO NG MGA
          MAMAMAYAN NANG MAAGAP AT MAY KAGALAKAN;

       . TULOY-TULOY NA PADALOY NG TUBIG SA PAMAYANAN
          DALAWAMPU’T APAT (24) NA ORAS ARAW-ARAW; AT

       . PAGGAWA NG MGA PROGRAMANG MAKATUTULONG SA
         KALIKASAN UPANG MAPANATILI ANG DALOY NG  MASAGANANG
                    TUBIG NA SIYANG BUHAY.

Matapat na Paglilingkod
GMAWD sa INYO ay Kaloob!