Diskwento Para Sayo!

Patuloy po ang pagsusumikap ng GMA Water District upang ihatid sa inyo ang pinakamahusay na serbisyo sa abot ng aming makakaya. Walang tigil na gumagawa ng hakbang ang pamunuan nito   upang matugunan ang hamon ng pangangailangan sa sapat at malinis na tubig sa bawat tahanan. Maituturing na malaking pagsubok ang pagtaas ng halaga ng halos lahat ng kailangan natin upang mabuhay. Ang pagtaas ng presyo ng langis halimbawa, ay nakaka apekto sa pagtaas din ng pangunahing bilihin tulad ng pagkain gayon din ng kuryente; na tulad ng tubig ay lubos na mahalaga sa atin.
         Subalit  sa  kabila  ng  pagtaas  ng mga nabanggit, may magandang balita po kaming nais ipabatid! Matapos ang masusing pag-aaral hinggil sa kasaluku-yang krisis, ang GMA Water District po ay magbibigay  ng diskwento ng halagang apat  na piso (P4.00)  per cubic meters sa mga kumukonsumo mula 0-10 cubic meters sa nasasakop  ng Residential Rate. Nahahati ito sa dalawang bahagi:
1.    Kung  ang nakonsumo po ninyo sa loob ng  isang  buwan  ay  mula  0-5 cubic meters lamang, ibabawas po ang halagang P20.00 (P4.00 x 5 cubic meters) sa inyong bill mula sa konsumo ng buwan ng Pebrero 2010.

2.     Kung ang nakonsumo naman po  ninyo sa loob ng  isang buwan ay umabot mula 6-10 cubic meters, ibabawas po ang halagang P20.00 (P4.00 x 5 cubic meters)  sa inyong bill mula sa konsumo ng buwan ng Mayo 2010. Ang nasabing diskwento ay para  sa mga makakapagbayad ng  kanilang konsumo bago o sa araw ng due date nito. Subalit sa  mga lalampas ang  pagbabayad  sa tinakdang  due date, hindi  na po sila sakop ng diskwento kahit pa ang konsumo nila ay 6-10 cubic meters lamang.        
        “But wait, there’s more!” -  madalas natin itong naririnig o nababasa kapag may pahabol na iaalok sa ating libre o diskwento. Ang GMA Water District ay nagsusumikap hindi lamangupang makapagbigay ng mahusay na serbisyo kundi maging kasiya-siya rin naman sa lahat ng tumatangkilik.
       

News Image: