17th (RCPO) Annual Conference

Events Images: 

Kaya para sa GMAWD, isang pagpupundar sa makabuluhang bagay ang pagpapadala ng mga empleyado nito sa mga training  at seminar. Ito’y maituturing na pribelehiyo sa mga manggagawa dahil hindi lamang propesyunal na aspeto ng pagkatao ang napauunlad dito maging personal din naman.